home » diversen

Diversen

MEESTERKAART  LICHT  EN  ZWAAR

Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door twee proefseries van 5 schoten. DE SCHUTTER ontvangt 10 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 2 schietschijven voor proefschoten.

De schijven worden door de schutter, op commando van de baancommandant, gewisseld

De schietafstand is 25 meter

 

De discipline Meesterkaart licht wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en een  trekkerdruk van min. 1000 gr.

De discipline Meesterkaart zwaar wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .30 t/m .38 ( 7,62 mm t/m 9,65 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.

 

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

 

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

 

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.

 • Voorbereidingstijd van 5 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).

 • STOP: ** Wapen Laden voor proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag nog proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

 • Attentie: (wanneer geen schutter reageert volgt na 3 sec. het commando)

 • Start  (nu max. 5 minuten de tijd om 5 schoten te lossen)

 • Stop, Schijven wisselen;

Wanneer dit alles is gebeurd begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v  eerste-, tweede-, enz. enz.

 

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

SPORTPISTOOL  LICHT  EN  ZWAAR

 

Deze discipline wordt verschoten in twee gedeelten t.w. een statisch gedeelte waarin 30 schoten worden gelost in 6 series van 5 schoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. in de tijd van 5 min. per 5 schoten en een dynamisch gedeelte waarin 30 schoten worden gelost in 6 series van 5 schoten op de Int. Snelvuur schijf 25 mtr. die 5x achtereen na 7 seconden voordraait en 3 seconden blijft voorstaan. Het wapen mag, wanneer de schietschijf voordraait, vanuit de vaardige houding gericht worden voor het lossen van slechts één schot. Waarna weer de vaardige houding moet worden aangenomen.

 

De schietafstand is 25 meter

 

De discipline Sportpistool licht (25 mtr. Pistool) is een specifiek dames onderdeel welke ook wordt verschoten door de heren met pistool of revolver met een kal. .22 (5,6 mm) en een  trekkerdruk van min. 1000 gr.

De discipline Sportpistool zwaar (Center Fire Pistool) wordt verschoten met pistool of revolver met een kal. .30 t/m .38 (7,62 t/m 9,65 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.

 

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

 

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

 

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.

Voor het precisie gedeelte zijn dat:

 • Voorbereidingstijd van 5 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).

 • STOP: ** Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

 • Attentie:  (wanneer er geen schutter reageert, volgt na 3 sec. het commando)

 • Start      ----------------------à  Nadat de schiettijd is verstreken is:

 • Schijven wisselen; d.w.z. u kunt de schietschijf naar u toehalen en verwisselen voor een nieuwe schietschijf en daarna weer naar voren sturen.

Wanneer dit alles is gebeurd begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v  eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde- of zesde serie.

 

Voor het duel gedeelte zijn dat:

 • Voorbereidingstijd van 3 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).

 • STOP: ** Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

 • Attentie:  schijven worden nu weggedraaid, wapen wordt in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ˚ van het lichaam zonder ondersteuning. De schietschijf draait nu weg en komt na 7 sec. weer voor. -------à Nadat de schiettijd is verstreken;

 • Wapens ontladen en geopend neerleggen  Wanneer een ieder aan dit commando gehoor heeft gegeven en uit de schietstand is gestapt, controleert de baancommandant of alle wapen geopend zijn en geeft dan de baan veilig voor het afplakken of verwisselen van de schijven.

Afplakken of verwisselen van de schietschijf gebeurt na iedere 5 schoten!

N.B.: Wanneer de schijven worden afgeplakt zal de hoofdbaancommandant de treffers luid en duidelijk afroepen welke daarna door een schrijver worden genoteerd.

         De treffers moeten bij twijfel gemeten met een schotmaat; bij Sportpistool licht met een schotmaat van kal. .22 (5,6mm) en bij Sportpistool zwaar met een schotmaat van kal. .38 (9,65mm).

         Lange schoten, dit zijn schoten die gelost worden terwijl de schijf in beweging is, worden gemeten in horizontale richting met een doorzichtig meetlatje. De inslag bij kal. .22 (5,6mm) mag niet groter zijn dan 7 mm en voor de andere kalibers niet groter dan 11 mm. De binnenzijde van de treffer bepaald de score.

 

Ook hier worden deze commando’s steeds herhaald voor zowel de eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde- en zesde serie.

Uw mag het wapen pas opheffen op het moment dat de schijven beginnen voor te draaien, beslist niet eerder.

Wanneer u in de duelserie een storing aan het wapen heeft, steek u uw hand op en blijft u met uw handen van het wapen af, elke poging van uzelf om de storing op te heffen is zondermeer een ongeldige storing. Na twee ongeldige storingen in een serie mag u de schietbaan verlaten.

NB: De baancommandant controleert eerst het trekkermechanisme.

 

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

 

KLEIN KALIBER PISTOOL

De wedstrijd klein kaliber pistool wordt verschoten op de int. Luchtpistoolschijf waarvan de “10”  slechts een diameter heeft van 11.5 mm en de “1” een diameter heeft van 155.5 mm.

Het wedstrijdprogramma bestaat uit 40 schoten in de tijd van 1 uur en 15 min, incl. proefschoten

 

De schijven worden gewoonlijk door de schutter gewisseld.

De schietafstand is 10 meter.

 

De discipline Klein kaliber Pistool wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en met een  trekkerdruk van min. 1000 gr.

 

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1400gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en passen in een kistje van 300x150x50mm.

 

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 10 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

 

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.

 • Voorbereidingstijd van 10 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).

 • STOP:  U kunt zich gereed maken voor de wedstrijd.

 • Attentie:

 • Start (de schutter  heeft nu 1 uur en 15 minuten de tijd om 40 schoten en onbeperkt proefschoten vóóraf te lossen)

 • 10 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten.

 • Einde wedstrijd: STOP

Het gebruik van schietpet en schietbril is toegestaan, de baankijker (niet op het wapen) is alleen toegestaan wanneer de schijven niet naar het schietpunt terugkomen.