Service Pistol Licht en Zwaar

Service Pistol is een dynamische discipline, 4 verschillende schiet afstanden en afwisselt schieten op linker en rechter kaart.  Service Pistol kent 4 stages op 25, 20, 15 en 10 meter. Je mag met SP met 2 handen schieten en dat maakt deze discipline anders dan alle andere disciplines.

 

Met Service Pistol worden er per schutter twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen elkaar op zonder tussentijdse tellingen en het afplakken van de gaten (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speed loaders), deze discipline kent geen storingen, bij wapen storing steekt je als schutter een hand op zodat de baancommandant kan zien dat je een wapen probleem hebt en je dient het wapen min. 1 minuut richting kogelvanger te houden.

 

Het tellen en het afplakken worden pas gedaan op het einde van de 4 stages,

Bij SP heb je geen proefschoten, oor en oog beschermers zijn verplicht.

 

Deze discipline wordt verschoten met:

  • klein kaliber – kaliber .22
  • groot kaliber – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)

 

Hieronder een Service Pistol schietkaart, de kaarten voor klein en groot kaliber zijn qua formaat anders, de kaarten voor groot kaliber zijn dan ook groter dan de kaarten die gebruikt worden voor klein kaliber.

Verloop van de wedstrijd

 

Op de wedstrijd dag moeten de schutters minimaal 30 minuten voortijd aanwezig zijn om zich in te schrijven en om het wedstrijd geld te betalen, in de kantine wacht je dan even je beurt af onder het genot van een kop koffie, thee of fris.

 

Net voor het begin van de wedstrijd zal de baancommandant de schutters oproepen om zich naar de baan te begeven, de schutters krijgen te horen op welk baannummer ze moeten staan.

 

Als de schutters zich geïnstalleerd hebben op de juiste baan dan gaat de voorbereidingstijd in van 5 minuten, in deze tijd pak je het wapen en leg je het open op de schiettafel voorzien van kamervlag en met de loop naar het schietpunt, de 4 magazijnen mogen geladen worden met elk 6 kogels, wapengordel mag omgedaan worden, proefaanslagen mogen gemaakt worden en je probeert een zo goed mogelijke schiethouding te vinden (nulpunt). Na 5 minuten gaat de wedstrijd beginnen en deze kent 4 stages.

 

Stage 1

 

Afstand          : 25 meter

Tijd                 : 15 seconden

Kaart              : linker schijf

Schoten        : 6

Houding        : staand

 

Stage 2

 

Afstand          : 20 meter

Tijd                 : 10 seconden

Kaart(en)       : linker en rechter schijf

Schoten        : 6 ( 3 op linker kaart en 3 op rechter kaart )

Houding        : staand

 

Stage 3

 

Afstand          : 15 meter

Tijd                 : 3 x 3 seconden

Kaart(en)       : rechter schijf

Schoten        : 6 ( 3 x 2 schoten in elk 3 seconden op rechter kaart )

Houding        : staand

 

Stage 4

 

Afstand          : 10 meter

Tijd                 : 6 seconden

Kaart(en)       : linker en rechter schijf

Schoten        : 6 ( 3 op linker kaart en 3 op rechter kaart )

Houding        : staand

 

 

Bij elk begin en einde van een stage worden er commando’s gegeven.

 

Laden

Veiligheidsvlag wordt verwijder en je mag het wapen laden en doorladen.

 

Schutters gereed

Je houd het wapen op 45 graden met 1 of 2 handen vast.

 

Attentie

De schutter staat in vaardige houding met wapen op 45 graden en na 3 seconden zullen de klapschijven voorkomen en begint de betreffende stage.

 

Ontladen

De schutters halen het magazijn uit het wapen en de baancommandant zal het openstaand wapen en het magazijn controleren of deze beide leeg zijn en dan wordt het volgende commando gegeven.

 

 

 

Wapen holsteren

Het wapen wordt terug geplaatst in het holster, heeft men geen holster dan heeft de schutter een schietkar bij zich waar het wapen open opgelegd wordt voorzien van kamervlag.

 

Terug naar schietpunt

Schutters mogen zich verplaatsen naar het begin schietpunt waar het commando gegeven wordt van wapens bergen. De wedstrijd schutters kunnen het wapen bergen op een veilige manier onder toezicht van de baancommandant. Zijn alle wapens geborgen dan zal de baan vrijgegeven worden d.m.v. een commando en de baancommandant zal een fysiek zwaailicht aanzetten zodat het vrij is om zich op de baan te begeven, de telling kan plaatsvinden inclusief het afplakken van de kogelgaten, alle wedstrijd schutters mogen meelopen naar het schietpunt voor de telling. Na de telling wachten de schutters in de kantine hun officiële totale scores af onder het genot van wat eten en drinken, zodra het score formulier ingevoerd en uitgeprint is dan moet deze nog even ter controle getekend worden door de wedstrijd schutter.

 

SSVD en SP

Wij van SSVD beschikken over 3 moderne schietplaatsen voor SP schutters, deze 3 nemen eigenlijk 6 banen in beslag omdat elke schutter 2 schietkaarten heeft. SSVD beschikt tevens over een klapschijfinstallatie, niet elke vereniging heeft zo’n installatie want velen werken nog met een licht of fluit systeem. De banen zijn goed verlicht en hebben een zeer goed aan en afvoer systeem om frisse lucht de baan op te blazen en vervuilde lucht af te voeren zoals kruitdampen.

 

SP training elke zaterdag van 13.00 – 14.30 uur bij Schietvereniging Dedemsvaart.

(Service Pistol wordt alleen getraind door gevorderde schutters)